reklamní agentura & grafické studio   |    tvorba webových stránek   |    lepená reklama   |    firemní identita/corporate identity   |    tvorba loga   |    firemní tiskoviny   |    obalový design   |    velkoplošná reklama

Firemní tiskoviny

Papír je snad nejdokonalejším vynálezem lidstva. Od 3. tisíciletí př. n. l. až do dnešních dnů jej nepřekonalo ani prostředí internetu, čteček a jiných médií. Na papír se psaly významné smlouvy, stvrzeny podpisem nabíraly punc cenného dokladu své doby.
Povědomí o tiskovinách se uchovalo v myšlení lidí až do dnešních dnů, kdy tištěné informace jsou podle mnohých vnímány jako důvěruhodnější. A proto máte-li originální a do detailů promyšlené webové stránky, neměli byste při své prezenetaci, natož komunikaci s veřejností zapomínat na firemní tiskoviny, které dnes již patří ke standardu každé firmy.
Dejte o sobě vědět velmi efektním prvkem marketingové komunikace, který představují právě firemní tiskoviny.

Buďte sladěni do těch nejmenších detailů

Věnujte klientovi zajímavou vizitku s nezbytnými údaji, pište na hlavičkový papír, který zvýší prestiž Vaší firmy, vložte jej do obálky třeba s firemními iniciály, vytvořte katalogy nebo letáky svých produktů či služeb, darujte originální vánoční nebo PF přání...
Zdánlivé maličkosti, které však účinně přispějí k úspěchu Vaší firmy.

Postaráme se o Vaše firemní tiskoviny

Firemní tiskoviny jsou součástí vizuální corporate identity, měli byste proto jejich zpracování věnovat patřičnou pozornost. Reklamní agentura Marf Vám zajistí komplexní služby – připraví grafický návrh jakýchkoli firemních tiskovin, zrealizuje jejich tisk a v rámci fullservisu je doručí až k Vám.

Vytvoříme Vám:

 • vizitky
 • hlavičkové papíry
 • dopisní obálky
 • letáky
 • katalogy
 • brožury
 • prospekty
 • výroční zprávy
 • firemní časopisy
 • kalendáře
 • oznámení a pozvánky
 • vánoční přání a PF
 • plakáty
 • samolepky
 • kupóny a poukazy
 

Veškerým firemním tiskovinám dáme poutavou grafiku.

Co jsou to firemní tiskoviny?

Firemní tiskoviny umožňují komunikaci uvnitř firmy i komunikaci s veřejností. Firemní tiskoviny a zejména pak letáky představují tradiční formu reklamy, která u velké části populace stále působí účinněji než reklama na internetu nebo v jiných médiích.
Velkou výhodou firemních tiskovin je to, že cíleně nabídnete zákazníkovi informaci bez jakéhokoli hledání.

Proč firemní tiskoviny?

 • představuji tradiční médium
 • hmotně prezentují firmu
 • jsou součástí firemní identity

Zhlédněte ukázky našich prací – reference firemních tiskovin.

Kontaktujte nás

Máte-li o naši službu zájem nebo se jen chcete na něco zeptat? Neváhejte a kontaktujte nás.

Firemní tiskoviny

Buďte vidět
vždy a všude!

Kontaktujte nás ZDE

Vybrané projekty

Tiskoviny Ostrava Tiskoviny Ostrava Tiskoviny Ostrava Tiskoviny Ostrava Tiskoviny Ostrava Tiskoviny Ostrava Tiskoviny Ostrava Tiskoviny Ostrava Tiskoviny Ostrava Tiskoviny Ostrava

WELT SERVIS spol. s r.o.

WELT SERVIS spol. s r. o. se zabývá importem produktů zaměřených na kuchyňský sektor, velko/maloobchodem, montážemi a servisem v České a Slovenské republice. Divize Gastro obchoduje s produkty jako jsou drtiče odpadu a tryskové vysoušeče rukou. Divize Dřezy se zaměřuje na kuchyňské dřezy, kuchyňské baterie, dávkovače saponátu a jiné doplňky pro mycí centrum. www.weltservis.cz

WELT SERVIS spol. s r.o.

EnergoGuard

EnergoGuard je služba a program energetického managementu Výzkumného energetického centra. EnergoGuard představuje systém pokročilého energetického managementu, který optimalizuje hospodaření s energiemi. Je určen nemocnicím, školám, teplárnám, elektrárnám, průmyslovým podnikům atp. vec.vsb.cz

EnergoGuard

HOMOLA a.s.

Společnost Homola a.s. po mnoho let zaujímá významné postavení mezi stavebními firmami v Moravskoslezském kraji. Zabývá se výstavbou a rekonstrukcemi inženýrských sítí, revitalizací bytových a panelových domů, zateplováním, realitní činností a prodejem pozemků. Mezi významné aktivity patří také provozování Průmyslového centra Ostrava. www.homola.as

HOMOLA a.s.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zajišťuje plynulou dodávku kvalitní pitné vody, zabezpečuje odkanalizování a následné čištění odpadních vod. Jejím posláním je provozovat a pečovat o svěřená vodohospodářská zařízení, trvale zajišťovat služby v souladu se všemi zákonnými normami a svou činností přispívat k ochraně životního a sociálního prostředí města Ostravy. www.ovak.cz

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

BIVOJ a.s.

BIVOJ a.s. je výrobce a distributor kvalitního masa a masných výrobků, které připravuje dle tradičních receptur a výrobních postupů. Masné výrobky a speciality prodává ve významných městech České republiky i sousedních zemích EU. www.bivoj.cz

BIVOJ a.s.

Total sport

Total sport je specializovaná prodejna se sportovním vybavením, jejíž filozofií je zaměření na tu nejvyšší možnou kvalitu v daném sortimentu a maximálně odborný prodej. Zakládá si na luxusu a maximální informovanosti o výrobku. Total sport se nikdy nesnažil nabízet desítky značek, a pokud už nějakou značku po pečlivém výběru zastupuje, nabízí ji v nejširším možném sortimentu. www.total-sport.cz

Total sport

ČEZ Teplárenská, a.s.

ČEZ Teplárenská, a.s. vyrábí, dodává a prodává teplo koncovým zákazníkům ve všech lokalitách, ve kterých Skupina ČEZ vlastní a provozuje vhodné zdroje. Odběrateli tepla jsou jak domácnosti, tak i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. www.cez.cz

ČEZ Teplárenská, a.s.

PLAKOR CZECH s.r.o.

PLAKOR CZECH s.r.o. je česká výrobní společnost vlastněná významným světovým výrobcem plastových dílů, společností Plakor Ltd,co. působící v oblasti automobilového průmyslu. Hlavním výrobním artiklem jsou plastové komponenty do automobilů pro společnost KIA Motors a od září 2008 se hlavním zákazníkem stala automobilka Hyundai v Nošovicích. www.plakor.cz

PLAKOR CZECH s.r.o.

VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna je s více než 6 miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Existuje od roku 1992 a dlouhodobě patří k základním pilířům systému zdravotnictví v ČR. Poskytuje služby a informace související se zdravotnictvím a dlouhodobě přispívá k prevenci a dlouhodobě podporuje aktivity firemního dobrovolnictví. www.vzp.cz

VZP

Havířovská teplárenská společnost, a.s.

Havířovská teplárenská společnost, a.s. je distribuční společnost, která zajišťuje dodávku tepla a teplé vody pro domácnost, občanskou vybavenost, města a podnikatelskou sféru. Provádí montáž a opravy měřidel, plynových a elektrických zařízení, zabývá se poskytováním technických služeb. www.htsas.cz

Havířovská teplárenská společnost, a.s.