reklamní agentura & grafické studio   |    tvorba webových stránek   |    lepená reklama   |    firemní identita/corporate identity   |    tvorba loga   |    firemní tiskoviny   |    obalový design   |    velkoplošná reklama

Firemní tiskoviny

Papír je snad nejdokonalejším vynálezem lidstva. Od 3. tisíciletí př. n. l. až do dnešních dnů jej nepřekonalo ani prostředí internetu, čteček a jiných médií. Na papír se psaly významné smlouvy, stvrzeny podpisem nabíraly punc cenného dokladu své doby.
Povědomí o tiskovinách se uchovalo v myšlení lidí až do dnešních dnů, kdy tištěné informace jsou podle mnohých vnímány jako důvěruhodnější. A proto máte-li originální a do detailů promyšlené webové stránky, neměli byste při své prezenetaci, natož komunikaci s veřejností zapomínat na firemní tiskoviny, které dnes již patří ke standardu každé firmy.
Dejte o sobě vědět velmi efektním prvkem marketingové komunikace, který představují právě firemní tiskoviny.

Buďte sladěni do těch nejmenších detailů

Věnujte klientovi zajímavou vizitku s nezbytnými údaji, pište na hlavičkový papír, který zvýší prestiž Vaší firmy, vložte jej do obálky třeba s firemními iniciály, vytvořte katalogy nebo letáky svých produktů či služeb, darujte originální vánoční nebo PF přání...
Zdánlivé maličkosti, které však účinně přispějí k úspěchu Vaší firmy.

Postaráme se o Vaše firemní tiskoviny

Firemní tiskoviny jsou součástí vizuální corporate identity, měli byste proto jejich zpracování věnovat patřičnou pozornost. Reklamní agentura Marf Vám zajistí komplexní služby – připraví grafický návrh jakýchkoli firemních tiskovin, zrealizuje jejich tisk a v rámci fullservisu je doručí až k Vám.

Vytvoříme Vám:

 • vizitky
 • hlavičkové papíry
 • dopisní obálky
 • letáky
 • katalogy
 • brožury
 • prospekty
 • výroční zprávy
 • firemní časopisy
 • kalendáře
 • oznámení a pozvánky
 • vánoční přání a PF
 • plakáty
 • samolepky
 • kupóny a poukazy
 

Veškerým firemním tiskovinám dáme poutavou grafiku.

Co jsou to firemní tiskoviny?

Firemní tiskoviny umožňují komunikaci uvnitř firmy i komunikaci s veřejností. Firemní tiskoviny a zejména pak letáky představují tradiční formu reklamy, která u velké části populace stále působí účinněji než reklama na internetu nebo v jiných médiích.
Velkou výhodou firemních tiskovin je to, že cíleně nabídnete zákazníkovi informaci bez jakéhokoli hledání.

Proč firemní tiskoviny?

 • představuji tradiční médium
 • hmotně prezentují firmu
 • jsou součástí firemní identity

Zhlédněte ukázky našich prací – reference firemních tiskovin.

Kontaktujte nás

Máte-li o naši službu zájem nebo se jen chcete na něco zeptat? Neváhejte a kontaktujte nás.

Firemní tiskoviny

Buďte vidět
vždy a všude!

Kontaktujte nás ZDE

Vybrané projekty

Tiskoviny Ostrava Tiskoviny Ostrava Tiskoviny Ostrava Tiskoviny Ostrava Tiskoviny Ostrava Tiskoviny Ostrava Tiskoviny Ostrava Tiskoviny Ostrava Tiskoviny Ostrava Tiskoviny Ostrava

ČEZ Teplárenská, a.s.

ČEZ Teplárenská, a.s. vyrábí, dodává a prodává teplo koncovým zákazníkům ve všech lokalitách, ve kterých Skupina ČEZ vlastní a provozuje vhodné zdroje. Odběrateli tepla jsou jak domácnosti, tak i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. www.cez.cz

ČEZ Teplárenská, a.s.

VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna je s více než 6 miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Existuje od roku 1992 a dlouhodobě patří k základním pilířům systému zdravotnictví v ČR. Poskytuje služby a informace související se zdravotnictvím a dlouhodobě přispívá k prevenci a dlouhodobě podporuje aktivity firemního dobrovolnictví. www.vzp.cz

VZP

Total sport

Total sport je specializovaná prodejna se sportovním vybavením, jejíž filozofií je zaměření na tu nejvyšší možnou kvalitu v daném sortimentu a maximálně odborný prodej. Zakládá si na luxusu a maximální informovanosti o výrobku. Total sport se nikdy nesnažil nabízet desítky značek, a pokud už nějakou značku po pečlivém výběru zastupuje, nabízí ji v nejširším možném sortimentu. www.total-sport.cz

Total sport

HOMOLA a.s.

Společnost Homola a.s. po mnoho let zaujímá významné postavení mezi stavebními firmami v Moravskoslezském kraji. Zabývá se výstavbou a rekonstrukcemi inženýrských sítí, revitalizací bytových a panelových domů, zateplováním, realitní činností a prodejem pozemků. Mezi významné aktivity patří také provozování Průmyslového centra Ostrava. www.homola.as

HOMOLA a.s.

PLAKOR CZECH s.r.o.

PLAKOR CZECH s.r.o. je česká výrobní společnost vlastněná významným světovým výrobcem plastových dílů, společností Plakor Ltd,co. působící v oblasti automobilového průmyslu. Hlavním výrobním artiklem jsou plastové komponenty do automobilů pro společnost KIA Motors a od září 2008 se hlavním zákazníkem stala automobilka Hyundai v Nošovicích. www.plakor.cz

PLAKOR CZECH s.r.o.

Havířovská teplárenská společnost, a.s.

Havířovská teplárenská společnost, a.s. je distribuční společnost, která zajišťuje dodávku tepla a teplé vody pro domácnost, občanskou vybavenost, města a podnikatelskou sféru. Provádí montáž a opravy měřidel, plynových a elektrických zařízení, zabývá se poskytováním technických služeb. www.htsas.cz

Havířovská teplárenská společnost, a.s.

EnergoGuard

EnergoGuard je služba a program energetického managementu Výzkumného energetického centra. EnergoGuard představuje systém pokročilého energetického managementu, který optimalizuje hospodaření s energiemi. Je určen nemocnicím, školám, teplárnám, elektrárnám, průmyslovým podnikům atp. vec.vsb.cz

EnergoGuard

WELT SERVIS spol. s r.o.

WELT SERVIS spol. s r. o. se zabývá importem produktů zaměřených na kuchyňský sektor, velko/maloobchodem, montážemi a servisem v České a Slovenské republice. Divize Gastro obchoduje s produkty jako jsou drtiče odpadu a tryskové vysoušeče rukou. Divize Dřezy se zaměřuje na kuchyňské dřezy, kuchyňské baterie, dávkovače saponátu a jiné doplňky pro mycí centrum. www.weltservis.cz

WELT SERVIS spol. s r.o.

BIVOJ a.s.

BIVOJ a.s. je výrobce a distributor kvalitního masa a masných výrobků, které připravuje dle tradičních receptur a výrobních postupů. Masné výrobky a speciality prodává ve významných městech České republiky i sousedních zemích EU. www.bivoj.cz

BIVOJ a.s.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zajišťuje plynulou dodávku kvalitní pitné vody, zabezpečuje odkanalizování a následné čištění odpadních vod. Jejím posláním je provozovat a pečovat o svěřená vodohospodářská zařízení, trvale zajišťovat služby v souladu se všemi zákonnými normami a svou činností přispívat k ochraně životního a sociálního prostředí města Ostravy. www.ovak.cz

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.